Baltijas

Biomateriālu ekselences centrs

Mēs nodrošināsim ilgtspējīgu izaugsmi

Novecojošo cilvēku īpatsvars ES pieaug, līdz ar to pievēršot papildus uzmanību veselības aprūpes jautājumiem un radot lielāku slogu sabiedrībai - gan finansiāli, gan dzīves kvalitātes pamazināšanas aspektā.

Nozīmīga daļa hospitalizācijas gadījumu saistīti ar skeleta un muskuļu sistēmas traucējumiem, jaunu implantmateriālu un tehnoloģiju ieviešana, lai novērstu traumas vai defektus, nodrošinātu zemākas izmaksas  un augstāku veiktspēju (pacienta atrašanās ilgums slimnīcā, darba spēju uzlabošanās, saderība starp pacienta audiem un materiālu u.c.).

Zinātniskajā jomā biomateriālu pētījumus veic izstrādājot jaunas metodes, attīstot jaunus biosaderīgus materiālus, veidojot piedevas, piegādājot medikamentus un biomolekulas u.c. Tādejādi zinātniskā ekselence ir izkaisīta dažādu organizāciju ietvaros atkarībā no dažādiem implantmateriālu attīstības posmiem, kas samazina sadarbības veidošanās iespējamību, finansējuma fragmentāciju, kā arī zinātnisko projektu un infrastruktūras dublēšanos.

Neskatoties uz to, ka, salīdzinot ar Eiropas līmeni, zinātniskā ekselence Latvijā ir zema, mums ir potenciāls attīstīt perspektīvus biomateriālus, izmantojot jau attīstīto infrastruktūru un starptautisku sadarbību starp dažādām institūcijām. Turklāt biomateriālu izstrāde ir saskaņā ar Viedās Specializācijas Stratēģiju Latvijā.

BBCE projekta galvenais uzdevums ir izveidot Baltijas Biomateriālu ekselences centru progresīvai biomateriālu pētniecībai, kas balstīts uz ilgtermiņa stratēģisku sadarbību starp Šveices AO Research Institute Davos, Vācijas Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centru, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centru, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un Rīgas Stradiņa universitāti.Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Horizon 2020” saskaņā ar līgumu Nr. 857287